Geëxpandeerde kleikorrels :
Geëxpandeerde kleikorrels beter bekend als hydrokorrels, worden geproduceerd door klei met speciale eigenschappen te verhitten waardoor deze expandeert.
Geëxpandeerde kleikorrels worden vooral toegepast voor kantoorbeplanting.
Daarnaast fungeren geëxpandeerde kleikorrels ook als substraat voor verschillende productiegewassen.

Perlite :
Perlite is een vulkanisch gesteente dat door verhitting expandeert.
Naast toepassing in potgronden voor de tuinbouw sector, wordt in toenemende mate perlite als puur substraat gebruikt.
Vooral in teelten zoals tomaten, komkommers en snijrozen vindt het een flinke opgang.


Weergave