Natuurlijke Omgeving

Natuurlijke omgevingen

Natuurlijke omgevingen zijn direct van invloed op onze gezondheid

Welvaartziektes

Onze levensstandaard is sterk gestegen de afgelopen vijftig jaar. Je zou denken dat onze gezondheid er alleen maar op vooruit kan gaan.
Maar helaas krijgen we meer en meer te maken met een toename van zogenaamde welvaartsziektes.
Welvaartziektes ontstaan door de manier waarop onze moderne maatschappij is ingericht, onze eet- en leefgewoontes en de grootste boosdoener van allemaal: stress!

Een natuurlijke omgeving

Het belang van een natuurlijke omgeving is in onze maatschappij lang ondergeschikt geweest.
Nu zorgt de problematiek aangaande welvaartziektes als overgewicht, hart- en vaatziektes en depressies, voor een groeiende bewustwording van de gezonde kracht van de natuur.
Er is een grote toename van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
Deze onderzoeken bevestigen dat een natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid (Maas et al., 2006; Maas et al., 2009).

Veel (therapeutisch) behandelaars, (sport) coaches en hun cliëntenervaren een absolute meerwaarde van behandeling in een natuurlijke omgeving.
Zij geven aandat een therapie buiten in de natuur veel effectiever is dan tussen de muren van een behandelkamer of sportschool.

Ook het speelgedrag van kinderen wordt gunstig beïnvloed door een natuurlijke omgeving. Natuurspeeltuinen worden als avontuurlijk ervaren en daagt de kinderen uit tot creatief en onderzoekend speelgedrag.
De groene omgeving heeft een grote verbetering van de concentratie tot gevolg en een duidelijk positief effect op de lichamelijke activiteit. (Blijkt uit onderzoek van Alterra, Alterra rapport 1600)

Gesimuleerde natuur als natuurlijke omgeving

Bijzonder is dat alleen het kijken naar een natuurlijke omgeving al leidt tot positieve effecten op onze gezondheid.
Experimenteel wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een (niet bedreigende) natuurlijke omgeving leidt tot automatische ontspanning van het zenuwstelsel,
herstel van cognitieve bronnen (het geheugen, aandacht, zelfcontrole) en positieve emoties (Hartig e.a., 2010)
Virtual Reality Onderzoek naar de gezondheidseffecten van de natuur maakt gebruik van gesimuleerde natuur, zoals afbeeldingen en filmfragmenten.
In de onderzoeken worden de effecten op de gezondheid van de gesimuleerde natuur vergeleken met ‘echte’ natuur.
Over het algemeen bleek dat de gesimuleerde natuur dezelfde positieve effecten heeft als een echte omgeving (Levi & Kocher, 1999).
Om welvaartziektes te bestrijden is het dus van groot belang goed voor onszelf te zorgen. Hierbij letten we op onze voeding en leefgewoontes.
Daarnaast kunnen we een hoop stress-gerelateerde problemen verminderen of zelfs wegnemen door meer natuur toe te laten in ons leven.
We kunnen er op uit gaan, maar wanneer dit even niet tot de mogelijkheden behoort volstaat zelfs een simulatie van de natuur.
Contact met de natuur, gesimuleerd of ‘echt‘, geeft mensen het gevoel verbonden te zijn met andere vormen van leven, dit maakt tevreden, geeft een gelukkig gevoel en helpt relativeren.

Weergave
Natuurlijke Omgeving
Klik hier voor meer info