Rhizopon Stecklings PulverOver Rhizopon :

Rhizopon bv is fabrikant van en handelaar in groeiregulatoren voor de beworteling van stekken.
Dit is de enige activiteit van het bedrijf.
Hierdoor neemt Rhizopon bv wereldwijd een unieke positie in, daar zij de enige fabrikant is die zich uitsluitend toelegt op de produktie van deze produkten.

Door deze specialisatie heeft Rhizopon bv haar produktieproces weten te verfijnen, zodat de meest hoogwaardige produkten kunnen worden gefabriceerd.
Bovendien heeft Rhizopon bv ook alle knowhow in huis om gebruikers van de meest actuele productinformatie te voorzien.
Als er over een bepaalde toepassing niet voldoende bekend is, dan zoeken de teeltadviseurs van Rhizopon bv, in overleg met de gebruiker, naar de meest optimale behandelingsmethode.
Hierdoor worden de medewerkers van Rhizopon bv door vooraanstaande Nederlandse een buitenlandse vermeerderingsbedrijven als autoriteiten op het gebied van de beworteling van stekken gezien.
De onderzoekers en de teeltadviseurs van Rhizopon bv zijn bij vrijwel alle belangrijke vermeerderingsbedrijven bekend.

De wortels van Rhizopon bv liggen in Amsterdam waar bij ACF (Amsterdamse Chinine Fabriek) in de dertiger jaren de eerste produkten zijn ontwikkeld.
Na een reorganisatie van ACF in 1987, werden de activiteiten op het gebied van de groeiregulatoren afgestoten.
Rhizopon bv werd opgericht. Het nieuwe bedrijf had geen enkele band meer met het voormalige moederbedrijf.
Wat wel behouden bleef was de grote hoeveelheid kennis omtrent het gebruik van bewortelingshormonen.

Door de verzelfstandiging kon Rhizopon bv starten met de huidige bedrijfsvoering: nauwe samenwerking met de gebruiker op het gebied van onderzoek,
intensieve begeleiding van gebruikers en ontwikkeling van verpakkingen aangepast aan de wensen van de gebruikers.
Kortom de gebruiker neemt en belangrijke plaats in in het denken van Rhizopon bv.

Anzeige