Steenwol
Steenwol is een natuurproduct. Het wordt gemaakt van basalt, gestolde lava, omhoog gestuwd vanuit het binnenste van de aarde. Midden negentiende eeuw ontdekten Amerikaanse geologen op Hawaï een ‘wollig’ materiaal, bestaande uit stenen draden, waarmee de plaatselijke bevolking haar hutten isoleerde. Dit materiaal was afkomstig van vulkanen, waar onder hoge druk gloeiend hete stoom door vloeibare lava was geblazen.

Om steenwol fabrieksmatig te produceren, is Grodan/Rockwool dit natuurlijke proces zo nauwkeurig mogelijk gaan nabootsen. Het gedolven basalt wordt nu in smeltovens, bij een temperatuur van 1.500 graden Celsius, weer vloeibaar gemaakt. De vloeistof wordt vervolgens in spinkamers tot draden gesponnen en met behulp van hete lucht (230 graden Celsius) in een hardingsoven gestold en tot wolpakketten samengeperst. De pakketten worden daarna tot matten, blokken of pluggen gesneden en in folie verpakt. Een kubieke meter basalt levert in de fabriek circa negentig kubieke meter steenwol op.

Voordelen
Het gebruik van steenwolsubstraat biedt vele voordelen. Door het gecontroleerde fabricageproces is dit groeimedium van een constant hoge kwaliteit. De steriele productie onder extreem hoge temperatuur maakt dat het gegarandeerd schoon is en geen verontreinigingen bevat. Dankzij de unieke hydrofiele vezel is de teelt op steenwolsubstraat bovendien uitermate goed beheersbaar. De tuinder kan gericht water en voedingsstoffen toedienen om een optimaal teeltresultaat te bereiken. Van verspilling is geen sprake meer. Door de efficiënte inzet van water en voedingsstoffen is de opbrengst per vierkante meter hoog en het energieverbruik per eenheid product laag. Verder is het materiaal licht van gewicht, dus makkelijk hanteerbaar. En, last but not least, kan steenwol eenvoudig worden hergebruikt. Kortom, een duurzaam en milieuvriendelijk product.

Constante, gecontroleerde kwaliteit
Schoon: bevat geen verontreinigingen
Optimaal stuurbereik
Hoge opbrengst van hoge kwaliteit
Besparing op water en voedingsstoffen
Lager energieverbruik
Makkelijk hanteerbaar
100% recyclebaar
Duurzaam en milieuvriendelijk

Anzeige