Een hogere opgrengst en een snellere groei

De kwaliteit van stekken is in hoge mate afhankelijk van de conditie en de kwaliteit van de moederplant.
Hoe krachtiger en gezonder de moer, hoe groter de bewortelingspotentie van de stekken.
Maar bij de beworteling spelen ook de omgevingsfactoren, zoals licht, temperatuur en luchtvochtigheid, een belangrijke rol.
Deze beÔnvloeden ieder voor zich de groei en de verdere ontwikkeling van de plant.

Kritieke fase

Zo is bijvoorbeeld, doordat de wortelcapaciteit beperkt is, en in het eerste stadium zelfs nihil, het verlies aan vocht door verdamping vrijwel altijd groter dan de opname.
Ook het vermogen tot opname van voedingsstoffen is in de eerste bewortelingsfase praktisch nihil.
De balans in de voedings- en waterhuishouding herstelt zich pas, wanneer een stek voldoende wortels heeft kunnen vormen.
Rhizopon groeistoffen stimuleren de vorming van nieuwe wortels, waardoor de stek deze kritieke fase sneller achter zich heeft.


Weergave